Optimizacija sajta

Budite pronađeni na pretraživaču

Bez obzira da li Vaš sajt obezbeđuje informacije ili nudi proizvode i usluge, većina posetilaca će koristiti pretraživače da bi Vas pronašli. SEO ili optimizacija sajta za pretraživače je zaista jako korisna za povećanje vidljivosti vašeg veb sajta, pod uslovom da je koristite sa oprezom.

SEO (Optimizacija sajta) je način unapredjenja i promocije vašeg sajta, tako da se poveća broj posetilaca vašeg sajta. Sastoji se od mnogo aspekata, počev od reči koje koristite na sajtu do linkova koji vode ka vama. Ukratko, SEO je način postavljanja vašeg sajta tako da ga pretraživači razumeju na pravi način.

Prvi korak pri optimizaciji sajta jeste traženje ključnih reči relevantnih za Vaš posao ili uslugu koju pružate. Ispitivanje koliko često se ključne reči ili fraze traže u pretraživačima, da bi se na osnovu toga birale ključne reči koje se integrišu u Vaš sajt.

Cena SEO optimizacije zavisi od konkurencije jer nije isto biti na prvim stranama google-a za reč "iznajmljivanje kostima" gde je konkurencija slaba i gotovo da ne postoji i za recimo reč "nekretnine" ili "prodaja računara" gde je konkurencija na zavidnom nivou.